Member Info

FULL NAME:

Nguyễn Đức Phi

GENDER:

Male

YEAR OF BIRTH:

2002

OCCUPATION:

sinh viên

LOCATION:

Việt Nam

SOMETHING ABOUT MYSELF:

nothing

HOBBIES:

Nghe nhạc,giải rubik,và các tựa game câu đố,học viết mã

IQ TEST RESULT:

- IQ TEST: IQ 133

- IQ RECRUITMENT : No data

- HIGH RANGE IQ : No data

Share: