Member Info

FULL NAME:

Trần Vạn Phát

GENDER:

Male

YEAR OF BIRTH:

1992

OCCUPATION:

Làm nông

LOCATION:

Viet Nam

SOMETHING ABOUT MYSELF:

Trắng và thơm

HOBBIES:

Trêu hoa ghẹo nguyệt

IQ TEST RESULT:

- IQ TEST: IQ 134

- IQ RECRUITMENT : No data

- HIGH RANGE IQ : No data

Share: